Hoàn Tất(20/20) Lồng Tiếng
Hoàn Tất(50/50) Lồng Tiếng
Tập 5 Vietsub
Hoàn Tất(20/20) Lồng Tiếng
Hoàn Tất(10/10) Lồng Tiếng
Hoàn Tất(40/40) Lồng Tiếng
Hoàn Tất(20/20) Lồng Tiếng
Hoàn Tất(25/25) Lồng Tiếng
Tập 12 Vietsub